Меню
Your Cart

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА „IMPERIUM-WATCH.COM

Това са „Oбщи условия“ на договорите за покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между онлайн магазина imperium-watch.com“, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ или ДОСТАВЧИК, от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите „Общи условия“, наречено по-долу за краткост КЛИЕНТ или ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите продукти чрез онлайн магазина „imperium-watch.com“.

Извършвайки поръчка от сайта https://imperium-watch.com, клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с продавача и се задължава да ги спазва.

Чл.1. Продавачът предоставя на клиента възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазин „imperium-watch.com“ продукти.

Чл.2. Продавачът публикува на https://imperium-watch.com:

- Описание на основните характеристики и изображения на всеки продукт.

- Продажната цена.

- Информация за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора.

- Правото на клиента, условията и начина за упражняването му да се откаже от договора.

- Условията, при които продукта може да бъде върнат, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“.

- Всякаква друга информация, съгласно българското законодателство, която продавачът е длъжен да предостави своевременно на клиента преди закупуването на продукта.

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в imperium-watch.com продукти, клиентът трябва да попълни електронната форма преди да финализира поръчката. При попълване на електронната форма, клиентът е длъжен да предостави изискуемите данни – име и фамилия; валиден адрес на електронна поща (имейл); телефонен номер; вярно попълнен адрес за доставка на продукта. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че клиент предостави неверни данни, продавачът има право да прекрати договора.

Клиентът определя и метода на доставка -  чрез куриерска услуга на фирмите „Еконт Експрес“ ООД и „Спиди“ АД до техен офис или на посочен от клиента адрес.

Всeки един добавен в количката за покупки продукт е достъпен за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на един продукт в количката за покупки, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на продукта. Поръчката се активира чрез натискане на бутон „Поръчай“ и след като сайтът зареди пълната информация за конкретната поръчка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава електронно съобщение (имейл) от адрес: info@imperium-watch.com или телефонно обаждане с потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Мястото на сключване на договора е адресът на управление на продавача, а датата на сключване на договора - датата на изпращането на потвърждението от продавача. Мястото на доставка на продукта е населено място на територията на Република България.

При подаване на поръчката, до момента на натискане на бутона „Поръчай“, клиентът има възможност самостоятелно да коригира въведените данни в рамките на панела „количка“, чрез прибавяне или изтриване на дадена позиция от нея.

В случай на сключване на Договор за покупко-продажба посредством обаждане по телефон, продавачът се свързва с клиента чрез телефонен разговор, с което се потвърждават направената поръчка и съдържанието на предложения Договор за покупко-продажба. Ако клиентът няма профил и не е приел преди това условията на Общи условия, с телефонното обаждане и потвърждаване на поръчката, клиентът приема и настоящите Общи условия. В отговор на направената поръчка, продавачът я обработва, с което потвърждава сключване на Договора за покупко-продажба (приемане на поръчката по отношение на заявените продукти). 

Не се сключват и не се изпълняват договори с място на доставка извън територията на Република България.

При успешно направена поръчка чрез сайта, клиентът получава потвърждение на поръчката чрез телефонно обаждане или електронно писмо на посочения от него имейл адрес (https://imperium-watch.com не носи отговорност, ако клиентът не получи потвърдителен имейл поради грешно посочен от него електронен адрес, както и поради причина, която се дължи на електронната система, където е регистрирана пощата на клиента). В потвърждението по имейл се посочва поръчаният продукт, номерът на поръчката и датата, на която е направена поръчката. Преди извършване на потвърждение на поръчката, продавачът има право да извършва уточнение на поръчката по телефон или имейл само ако е необходима допълнителна информация. След уточнението продавачът може да приеме или да откаже поръчката. С получаване на потвърдителен имейл или телефонно обаждане, с което се потвърждава направената поръчка, се счита, че договорът е сключен.

Продавачът си запазва правото едностранно да прекрати договора с клиента с електронно съобщение (имейл) от адрес: info@imperium-watch.com на посочената от клиента електронна поща в случай, че поръчания продукт е изчерпан или не може да бъде доставен по независещи от продавача причини. Продавачът уведомява клиента за изчерпването на продукта чрез изпращане на съобщение до посочения от него електронен адрес или чрез уведомяване по телефона.

Клиентът има право на отказ съгласно чл.50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Клиентът може да откаже направена поръчка без да е необходимо да посочва причини за отказа си. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) на адрес: info@imperium-watch.com в рамките на 14 работни дни от получаване на продукта. За да се счита отказът за валиден, клиентът трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, стойността на поръчката, както и да попълни формуляр за отказ. Разходите по връщане на продукта са за сметка на клиента. Продавачът не възстановява допълнителни разходи на клиента съгласно чл.54, ал.3 ЗЗП. Клиентът има задълженията по чл.55 ЗЗП.

Чл.4. Преди да осъществи поръчка клиентът е длъжен да изрази „онлайн“ съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на клиента с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез „imperium-watch.com“.

Продавачът допълнително, в полза на клиентите, създали Профил, предоставя безплатно чрез електронния магазин, поддържане на сесията на клиента, след влизането му в профила и съхраняване и предоставяне на клиента чрез профила му на историята на поръчките му.

Ползването на профил е възможно след попълване на формуляр за регистрация и приемане на клаузите на настоящите Общи условия, чрез кликване в полето „Регистрация“. Профилът се предлага безплатно за неопределено време. Клиентът може по всяко време и без посочване на причината, да изтрие профила си чрез изпращане на искане до продавача, по-специално по електронна поща на адрес: info@imperium-watch.com.

Чл.5. Всички обявени цени са в български лева с всички изисквани по закон данъци или такси. Указаните цени на отделните продукти са за един брой и не включват разходите за доставка. Клиентът заплаща пълния размер на цената на продукта, обявен на сайта на продавача. 

Чл.6. Цената по предходния член и разходите за доставката се плащат чрез наложен платеж. Плащането се счита извършено с предаване на сумата на куриер с наложен платеж.

Чл.7. Заявеният за покупка продукт се доставя с подходяща опаковка на посочения от клиента адрес за доставка.

Доставката на поръчаните продукти се извършва чрез куриерска услуга на фирмите „Еконт Експрес“ ООД и „Спиди“ АД до техен офис или на посочен от клиента адрес. За повече подробности виж меню „Доставка“.

При успешно направена поръчка клиентът ползва и 20% отстъпка от цената на доставката от куриерската фирма.

Доставка се извършва само на успешно приети поръчки. Продуктът се предава на куриера за транспортиране до съответния адрес, а попълнената куриерска товарителница е доказателство за предаване на продукта.

Срокът за доставка е до 24 часа след заявяване на поръчките. Поръчка направена до 17:00 часа се изпраща на същия ден и се получава на следващия работен ден. Поръчките заявени след 17:00 часа се изпращат на следващия работен ден и се получават в деня следващ  изпращането.

Доставки се извършват всеки ден от седмицата с изключение на неделя и празничните дни.

Всички продукти са с опция за преглед и тест преди плащане. Опцията за преглед е правото на клиента да прегледа продукта за недостатъци преди да приеме продукта.

В случай, че клиентът откаже пратката след преглед и тест, се заплащат само разноските за доставката без цената на продукта.

Чл.8. Поръчката се предава в офис на куриерска фирма или на адреса за доставка на клиента или на трето лице - представител на клиента, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на поръчката, клиентът или третото лице - представител на клиента подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на поръчката в този срок, продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи поръчката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на повторното потвърждение.

Чл.9. Продавачът се задължава:

- Да прехвърли на клиента фактическата власт на закупените продукти след получаването от страна на продавача или на негов представител на покупната цена на конкретната поръчка.

- Да достави в срок заявените за покупка продукти.

- Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл.10. Продавачът/Доставчикът:

- Полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална.

- Електронният магазин не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени продукти. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от клиента продукт или е налице забавяне на поръчката, клиентът се информира своевременно чрез телефонен разговор или имейл, като при възможност се предлагат алтернативни продукти.

- Продавачът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

- Продавачът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

- Продавачът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който клиентът използва магазина.

- Продавачът си запазва правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на поръчката.

Чл.11. Клиентът/Потребителят се задължава:

- Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция.

- Да плати цената на заявения от него продукт.

- Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на продавача.

Да получи продуктакойто е заявил.

- Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

- Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени продукти, ред и условия публикувани на уебсайта за електронния магазин „imperium-watch.com“ и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.

- Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

- Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.

- Да уведомява незабавно продавача за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина.

- Да не се намесва в правилното действие на системата, да не осуетява процедурата по идентификация на друг клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други клиенти да използват магазина.

- Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.

- Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

- Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл.12. Рекламации се предявяват чрез електронната форма за рекламации и попълване на формуляра в меню „Връщане и замяна“.

Рекламация може да бъде направена, когато закупения продукт не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в производствени дефекти на продукта; недоставяне на цялото заявено количество; доставка на продукт, различен от поръчания; повредeн продукт при транспортирането.

Рекламацията може да се предяви пред електронния магазин „imperium-watch.com“ на посочения електронен адрес: info@imperium-watch.com, като едновременно с това клиентът трябва да върне продукта в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на продукта при следните условия:

- Продуктът е в оригиналния си вид, опаковка и качество.

- Необходимо е доказателство за закупуване - придружаващи документи получени заедно с продукта от поръчката.

При рекламация клиентът може да избере да получи същия продукт без дефекти или друг модел. Замяната се осъществява, ако новият продукт е наличен. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на продукта с един или повече различни продукти на цената на продукта или с нов продукт. Клиентът доплаща, ако другият продукт е по-скъп, или на клиента се възстановява разликата между заменения и новия продукт, ако цената на новия продукт е по-ниска от платената от клиента цена.

Във всички случаи на замяна на продукти транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на продавача (в случаите на фабричен дефект). Продуктът следва да бъде върнат в офис на куриерската фирма извършила доставката.

Продукти, чието връщане или рекламация не можем да приемем (ако са изпратени след посочения срок; ако не са придружени с документи за покупка, ако са замърсени или повредени, или такива които поради небрежност и неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането) ще бъдат изпратени обратно на клиента за негова сметка.

Приемаме връщане на скутери само ако са в оригинална опаковка и не са използвани. Моля, не изхвърляйте опаковката!

Чл.13. Непреодолима сила (форсмажор)

Страните се освобождават от изпълнение на договорните си задължения в случай на форс-мажор по чл.306, ал.2 от Търговския закон.

При условие, че форсмажорът продължи повече от 14 (четиринадесет) работни дни всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетение за вреди.

Изпълнението на задължение на продавача за доставяне на продукт, за получаване на върнат продукт или за връщане на суми на купувача ще се счита засегнато от непреодолима сила, когато за превозвача на продукта (куриера), е налице форсмажор. Същото правило се прилага и за купувача, когато изпълнението от страна на лицето, което извършва предаването или приемането на продукта за връщане, или за оператора на платежната система, чрез която се извършва плащането на цената, е засегнато от действието на непреодолима сила.

Чл. 14. Други условия

Приложимо към договора между продавача и клиента е българското право.

Езикът на договора е българският.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на търговеца, съобразно българското законодателство.

Чл.15. Общите условията могат да се променят едностранно от продавача по всяко време чрез актуализирането им при промяна на законодателните изисквания. Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.


Последна актуализация – 01.02.2022 година.

 

МОЛЯ, НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ПРАТКИ ПРЕДИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС!

Приятно пазаруване в imperium-watch.com!