Меню
Your Cart

Гаранция

ГАРАНЦИЯ ЗА ЧАСОВНИЦИ

IMPERIUM-WATCH дава 1 година гаранция за качеството на закупеното изделие, съгласно ЗЗППТ, всички задължителни стандарти и съобразно условията по-долу, считано от датата на покупка, упомената в настоящата гаранция.

Гаранцията се отнася за дефекти възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период.

Срок на настоящата гаранция: 1 ГОДИНА от датата на покупка.

Гаранцията е валидна при представяне на документ удостоверяващ покупката!

Гаранцията покрива:

1. Фабрични дефекти, дължащи се на слабости в производството, които водят до неправилно функциониране на изделието.

2. Дефекти възникнали при нормална експлоатация на изделието и възпрепятстващи неговата употреба.

3. Щети нанесени по време на доставката от страна на служители на спедиторската фирма.

Гаранцията НЕ покрива:

1. Физически увреждания (счупвания) на продукта от неправилно използване и съхранение.

2. Увреждания на продукта, причинени от екстремни климатични условия или природни стихии - пожари, земетресения, наводнения.

3. Производителят не поема гаранция за дефекти, които са възникнали в резултат на проява на небрежност от страна на клиента поради липса на добра грижа.